Странник (shabdua) wrote,
Странник
shabdua

Украина. Получение бумажного паспорта для не желающих быть винтиками электронного концлагеря

Все больше обращений приходит именно из-за обмена ID-паспорта на паспорт-книжечку, — люди узнают, что можно, оказывается, еще бумажный паспорт старого образца получить, и спешат это сделать, пока есть такая возможность.


Важно все правильно сделать уже на стадии подачи заявления в МС, перед тем, как подавать документы в суд. Для этого надо составлять заявление не об обмене электронного паспорта на бумажный, а вначале нужно отказаться от ID-карты (среди причин отказа по закону 5492 могут быть порча или потеря электронного документа (для нас лучше порча, чтобы было что сдать вместе с заявлением)), и от принятого при получении документа номера – УНЗР, и отозвать данное согласие на опд.

И только потом просить МС выдать бумажный паспорт образца 1994 года без средств реестра. Суть в чем? – Если просим сразу обменять, то юристы МС могут попытаться вывести наше дело из разряда типовых, чтобы к нему не применялись выводы судей БП ВС, изложенные в решении от 19.09.2018 по делу 806/3265/17 (как пример можете посмотреть дело №160/4623/20).

Ведь в типовом деле речь идет о выдаче паспорта образца 1994 года (из-за того, что истец не дает согласия на обработку персональных данных), а не об обмене, и причина получения паспорта книжечки в несогласии давать згоду на опд, а не потому что не знали о бумажном, в МС не

рассказали и т.д., — вот эти причины для суда не годятся, не делайте ошибок, только отказ от згоды на опд по 32 ст.Конституции, как это было в типовом решении.


Заявление, составленное адвокатом Натальей Владимировной Лалагута, даем ниже, но адвокат все равно нужен, — не идите на суд сами, очень большой риск дело проиграть, притом совсем по пустяковой (для адвоката) причине.


Заявление в территориальное отделение МС:

___________________ районному відділ у м. _____________
Головного управління Державної міграційної служби в ______________________________________________ області
Вул. ______________ , ___ , м. ____________ , індекс _______
від : __________________________________________________
вул. ______________________________ , б. ____ , кв. ____ ,
м. _______________________________ , індекс __________

Заява

Я, ______________________________________, ___ ___________ 20___ р. н., особисто та безпосередньо звертаюсь до територіального підрозділу ДМС України в __________________________ області за місцем свого проживання, через який здійснює свої повноваження ДМС України та його територіальний орган, Головне управління Державної міграційної служби в _______________ області, а саме, звертаюсь до ___________________ районного відділу у м. _________________ Головного управління Державної міграційної служби в _________________ області із заявою про визнання недійсним, анулювання та знищення непридатного для використання оформленого на моє ім’я паспорта громадянина України у формі ID — картки, оформленого на моє ім’я по досягненні мною 16 — річного віку та про здійснення обміну непридатного до користування оформленого на моє ім’я ID — паспорту на новий паспорт громадянина України виключно у формі книжечки зразка 1994 року, що передбачено п.16 розділу 11 діючим Положенням про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ, та оформлення паспорту без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, виключно у формі паспортної книжечки на підставі закону України від 18.01.2001 №2235 – III «Про громадянство України» форма якої не заборонена діючим законодавством України (у формі старого паперового зразка 1994 р.), а не у формі пластикової картки типу ID, в зв’язку з тим що я відмовляюсь надавати згоду на обробку персональних даних, і не маю наміру оформляти паспорт у формі пластикової картки типу ІD, що містить безконтактний електронний носій, надаючи всі необхідні документи для вирішення цього питання.


Отримання пластикової ID- картки є правом, а не зобов’язанням, та форма паспорту у вигляді паспортної книжечки не скасовано і є діючою.


Існування в Україні єдиного громадянства, підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом, громадяни, які не відмовились від громадянства України повинні дотримуватись вимог чинного законодавства.


Прошу врахувати правову позицію Верховного суду, а саме: колегією суддів Великої палати Верховного суду за результатами розгляду зразкової справи № 806/3265/17 (Пз/9901/2/18) за позовом Дегтяр Н.О. до Коростенського районного відділу УДМС України в Житомирській області, УДМС України в Житомирській області про визнання дій неправомірними та зобов’язання оформити та видати бланк паспорту у формі паспортної книжечки – прийнято Постанову від 19 вересня 2018 р., в якій підтверджено законність вимог громадян України за типовими позовними вимогами такої категорії справ, дійшовши висновку, що норми Закону № 5492-VI на відміну від норм Положення № 2503-XII (теж діючого на момент виникнення правовідносин) не тільки звужують, але фактично скасовують право громадянина на отримання паспорту у вигляді паспортної книжечки без безконтактного електронного носія персональних даних, який містить кодування його прізвища, ім’я та по-батькові та залишають тільки право на отримання паспорта громадянина України, який містить безконтактний електронний носій, що є безумовним порушенням вимог ст. 22 Конституції України, яка забороняє при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод». «З урахуванням викладеного, Велика палата Верховного суду дійшла висновку, що позовні вимоги ОСОБА_2 про визнання протиправними дії Відділу УДМС щодо відмови у видачі їй паспорта громадянина України у формі книжечки відповідно до Положення про паспорт № 2503-ХІІ є обґрунтованими, а тому підлягають задоволенню.


Крім того, прошу врахувати наступне.


Відповідно до ч.1 ст.1 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» суспільні відносини, пов’язані із збиранням, накопиченням, захистом, зберіганням, обліком, використанням і поширенням інформації Єдиного державного демографічного реєстру регулюються Конституцією України, міжнародними договорами України, та іншими законами України, у тому числі Законом України «Про захист персональних даних».


Також відповідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» права осіб внесених до Реєстру не є вичерпними цим Законом, Законами України можуть бути передбачені інші права осіб внесених до Реєстру.


Крім того, згідно з ч. 1 ст. 10 закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» персональні данні вносяться до Реєстру з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон)


Стаття 2 абз.7 Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.


Відповідно до положень ч. 2 пунктів 5, 6, 11 ст. 8 Закону “Про захист персональних даних” суб’єкт персональних даних має право пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних, пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними, а також відкликати згоду на обробку персональних даних. Адже, згідно ч.1 статті 11 підставою для обробки персональних даних є згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, а поширення персональних даних (стаття 14) без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.


У відповідності до норми ч. 3 ст. 15 даного закону персональні дані, зібрані з порушенням вимог цього закону, підлягають видаленню або знищенню у встановленому законодавством порядку.


Пунктом 11 частини другої статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) передбачено право суб’єкта персональних даних відкликати згоду на обробку персональних даних.


Зауважу, що відповідно до положень статті 8. Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.


Зважаючи на те, що відповідно до статті 11 Закону «Про захист персональних даних» згода є лише однією з підстав обробки персональних даних, відкликання згоди можливе лише у випадку обробки персональних даних відповідно до пункту 1 частини першої статті 11 Закону (Підставами для обробки персональних даних є згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних).


Відповідно до статті 2 Закону згодою на обробку персональних даних є добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про її надання, а володільцем персональних даних є фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом. Відтак відкликання згоди на обробку персональних даних має бути адресовано лише володільцю персональних даних.


Також необхідно зазначити, що надання згоди на обробку персональних даних за своєю правовою природою є правочином у сенсі статті 202 Цивільного кодексу України (ЦКУ). В той же час статтею 214 ЦКУ встановлено, що відмова від правочину вчиняється у такій самій формі, в якій було вчинено правочин.


Відкликання згоди можливе лише стосовно майбутньої обробки персональних даних, але не тих даних, які вже були оброблені. Рішення та процеси, які були здійснені під час обробки персональних даних, не можуть бути анульованими.


Проте у володільця персональних даних після отримання відкликання згоди суб’єкта персональних даних більше не існує правових підстав для зберігання персональних даних, якщо строки зберігання таких даних не визначені законодавством (стаття 15 Закону «Про захист персональних даних»)».


Зазначу, що ст.32. Конституції України гарантує, що в Україні не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.


Резюмуючи Мін’юст робить висновок, що: «з огляду на вищевикладене правовідносини щодо відкликання згоди на обробку персональних даних є повністю врегульованими у законодавстві України і відтак немає необхідності у розробці нового нормативно-правового акта у цій сфері, більше того навіть відсутні і правові підстави для його розробки».


Також варто додати, що відповідно до приписів статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.


Так, відповідно до фундаментальних положень Загальної декларації прав людини, прийнятою і проголошеною резолюцією 217 А(ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року (стаття 6) кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб’єктності.


Згідно з положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року (стаття 14 – заборона дискримінації) користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою — статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою. В свою чергу ідентифікація людини за номером є однією з форм дискримінації і приниження людської гідності, що знайшло своє відображення у засудженні цього факту, в матеріалах Нюрнберзького трибуналу.

Конвенцією про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, ратифікованою Законом України від 01.01.2014 № 2438-VI «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», пунктами статті 8 (Додаткові гарантії для суб’єкта даних) визначено, що будь-якій особі надається можливість:


a)з’ясувати існування файлу персональних даних для автоматизованої обробки, його головні цілі, а також особу та постійне місце проживання чи головне місце роботи контролера файлу;


b)отримувати через обґрунтовані періоди та без надмірної затримки або витрат підтвердження або спростування факту зберігання персональних даних, що її стосуються, у файлі даних для автоматизованої обробки, а також отримувати такі дані в доступній для розуміння формі;


c)вимагати у відповідних випадках виправлення або знищення таких даних, якщо вони оброблялися всупереч положенням внутрішнього законодавства, що запроваджують основоположні принципи, визначені у статтях 5 і 6 цієї Конвенції — законність збирання, зберігання і обробки;


d) використовувати засоби правового захисту в разі невиконання передбаченого в пунктах «b» і «c» цієї статті прохання про підтвердження або у відповідних випадках про надання, виправлення або знищення персональних даних.


Відповідно до положень статті 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.


Будь — яких інших документів крім ID — карки які передбачені законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» я не отримував.


Відповідно до ч.2 ст. 21 закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» оформлення, видача, обмін паспорта громадянина України (у формі картки з безконтактним електронним носієм), його пересилання, вилучення, повернення державі та знищення здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у тому числі постановою №302 від 25 березня 2015 року, а саме пунктом 108 за яким:


Паспорт визнається недійсним, вилучається, анулюється та знищується в разі:


коли він підлягає обміну у зв’язку із зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);
виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;
непридатності паспорта для подальшого використання;
припинення громадянства України або скасування рішення про громадянство України;
коли він заявлений як втрачений або викрадений та прийнято рішення про оформлення нового паспорта;
смерті особи, якій було видано такий паспорт;
закінчення строку його дії або прийняття рішення про обмін такого паспорта до закінчення строку його дії.


Тому, надаю для вилучення та вимагаю визнати недійсним, анулювати та знищити непридатний для використання оформлений на моє ім’я паспорт громадянина України у формі картки з безконтактним електронним носієм до закінчення строку його дії, та прошу оформити на моє ім’я та видати мені паспорт громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року, який передбачений діючим положенням про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ.


Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», а також фундаментальними засадами ратифікованого міжнародного права, що є невід’ємною частиною українського законодавства,
ЗАБОРОНЯЮ (!!!) вашій установі присвоювання мені цифрових ідентифікаторів, а також подальше збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) моїх персональних даних, без моєї згоди і мого добровільного волевиявлення, висловленого виключно у письмовій формі.


Отже з моменту отримання цієї заяви і надалі у вас відсутні законні підстави для реєстрації, збирання, зберігання, використання та поширення моїх персональних даних (обробки моїх персональних даних) в межах Єдиного державного демографічного реєстру та поза його межами, на підставі вищезазначеного, прошу врахувати мої конституційні права як заявника, у зв’язку із моєю відмовою від оформлення паспорта у формі пластикової ID- картки та враховуючи мою відмову обробки моїх персональних даних з внесенням до ЄДДР, керуючись діючим законодавством України, що свідчить про відсутність будь-яких правових підстав для відмови в оформленні паспорту громадян України у вигляді паспортної книжечки, я, керуючись Актами законодавства, що регулюють дані питання:


— Конституцією України,
— Законом України від 18.01.2001 № 2235-III «Про громадянство України»;
— Постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-ХІІ «Про затвердження положення про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»;
— Законом України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних»;
— Декрет Кабінету міністрів України «Про державне мито» від 21.01.93 N 7-93,


ПРОШУ:


1. Знищити мої персональні дані, які на момент отримання Вами даної заяви, знаходяться в Єдиному державному демографічному реєстрі, у тому числі Унікальний номер запису в реєстрі (УНЗР), за яким закріплені мої персональні дані — на виконання вимог і положень Закону України «Про захист персональних даних», у встановленому законодавством порядку;


2. В порядку розгляду даної заяви у встановлений законом строк проінформувати мене письмово про вчинені Вами дії щодо знищення моїх персональних даних, які знаходяться в вашому реєстрі, картотеці (базі даних), про що скласти відповідний Акт про знищення (саме моїх) персональних даних, та завірений належним чином оригінал документу (відповідного Акту), надіслати мені рекомендованим листом на мою вищезазначену домашню адресу;


3. Надати мені, _______________________________________________ (ПІБ заявника), зразок формуляра (заяви), заповнення якого разом із поданням необхідних документів буде підставою для відкриття провадження з надання мені адміністративної послуги з:
обміну непридатного для користування оформленого на моє ім’я ID- паспорту до закінчення строку його дії — на паспорт громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року, що передбачено діючим положенням про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ.


4. Обміняти оформлену на моє ім’я, __________________________________ (ПІБ заявника), непридатну для використання ID- картку — на паспорт громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року, що передбачено діючим положенням про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ.


5. Проставити відмітку реєстрації місця проживання (для підтвердження раніше набутої реєстрації, а не з новою реєстрацією місця проживання, відомостями про яке володіє Головне Управління ДМС України в ______________________ області та його територіальні підрозділи).


6. Провести реєстрацію громадянства України — внесення запису про набуття особою громадянства України спеціально уповноваженим на те органом у відповідні облікові документи та вести облік відносно _____________________________________________ (ПІБ заявника), за раніше встановленими формами – за прізвищем, іменем та по-батькові, роком народження та за місцем реєстрації, без використання любого цифрового ідентифікатора особи (у т.ч. за серією та номером паспорту), без внесення інформації про заявника до ЄДДР чи будь-яких баз даних і реєстрів, та без автоматизованої обробки та передачі персональних даних.


Додатки (для територіального підрозділу ДМС):
1. Непридатна для використання ID — картка (оригінал), яка оформлена на моє ім’я, ________________________________________.

2. Копія свідоцтва про народження ________________________________________ .

3. Дві фотокартки розміром 3,5х4,5 см для оформлення бланку паспорту;

4. Копія квитанції про сплату держмита.

В разі відмови оформити бланк паспорта у вигляді паспортної книжечки, прошу надати конкретну відмову та повідомити про це письмово.
Відповідь на цю заяву необхідна мені для подальшого вирішення питання.


__________________ 202__ р.

Заявник: _________________ (Підпис) _________________________________________ (ПІБ)

Tags: Православие, Украина, документы, исповедание веры, паспорт
Subscribe

Recent Posts from This Journal

Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments